Test ve Analiz

Tüm kriyojenik uygulamalar 200 °C sıcaklık farkına maruz kalan bileşenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, hem geliştirme aşamasında hem de seri üretim aşamasında herbir uygulama için performans testlerinin gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Yapılan testler ile elde edilen verilerin kriyojenik mühendisler tarafından analiz edilmesi sonucunda, en iyi termodinamik verim ve en iyi performansa sahip bileşenlerin üretilmesi mümkün olabilmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.