Tasarım

Kavramsal Tasarım, bir tasarım sürecinin ilk aşamasıdır ve ürünün sahip olacağı formlar, arayüz özellikleri ve fonksiyonların ana hatlarını belirler. Bu süreçte; verimlilik, kullanıcı deneyimleri ve ihtiyaçları ile ürün stratejileri gibi temel unsurlar tasarımın temel prensiplerinin oluşmasını sağlar. İMTEK tüm bu süreçleri, çalışmalarında kullandığı "Yenilikçi Tasarım Dili"nin oluşmasında kendisine destek veren değerli müşterilerinin katkısı ve 30 yıllık kriyojenik bilgi birikimi ile şekillendirmektedir.

Teknik tasarım sürecinde ise her temel parametrenin detaylı hesaplarla optimize edilmesi gerekmektedir. İmalat toleransları ve sınırlarının belirlenmesi ve tasarım performansına etkilerinin anlaşılması bu sürecin en kritik aşamasıdır. Teknik tasarım, kavramsal tasarım sürecinde oluşturulan model bütününün ve tüm bileşenlerinin, çalışma süresince maruz kalacağı ısısal ve mekanik zorlamalar açısından sonlu elemanlar metodu kullanılarak incelenmesini ve yapılan analizler ile kavramsal tasarımın iyileştirilerek mühendislik modellerinin oluşturulması süreçleri ile başlar. Bu süreçte olgunlaşan modellere ait prototip imalatları sonrasında tasarım, laboratuvar koşullarında gerekli fonksiyon testlerine tabi tutulur. Tüm bileşenlerin çalışma koşulları ve fonksiyonları açısından verimliliklerinin ve yumluluklarının irdelendiği test süreçleri, teknik tasarım döngüsünün en önemli aşamasıdır. Tasarım döngüsü, isterlerin sağlandığı fonksiyonlara sahip kritik tasarıma ulaşılması ile dondurulur.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.