Kalite

Üretilen tüm parçaların istenilen geometrik boyutlara ve toleranslara uygunluğu öçümlendirilerek, yüksek hassasiyette üretim için üretim süreçlerinin optimize edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, silindirik parçalar için dairesellik/silindiriklik ve organik yüzeyli parçalar için ise CMM kullanılarak koordinat ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

İMTEK Metroloji Laboratuvarı, dünyaca ünlü firmaların CMM, dairesellik/silindiriklik ve yüzey pürüzlülüğü ölçüm sistemlerine sahiptir. Isısal değişimlerin minimize edildiği 22±0.5 °C sıcaklık aralığında ısısal kararlığa sahip bir ortamda yapılan ölçümlerin yüksek tekrarlanırlılığı ve güvenilirliliği, İMTEK ultra hassas talaşlı imalat süreçlerinin kalitesini artırmaktadır.

Metroloji laboratuvarımızın sahip olduğu dairesellik/silindiriklik, yüzey pürüzlülüğü ve CMM ölçüm sistemleri, ultra hassas talaşlı imalatımızın tekrarlanırlılığını ve güvenilirliliğini artırmaktadır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.