Ar-Ge

IMTEK, yürüttüğü çok sayıda projede ilk fikirden ürüne gidilebilen; kavramsal tasarım, modelleme ve simulasyon süreçleri ile tasarımın olgunlaştırılması, teknik tasarım, prototip üretimi, test ve ölçüm süreçleri sonrası tasarım revizyonu gibi yeni bir ürünün geliştirilmesi ve üretimi aşamasında gerekli olan tüm süreçleri kendi çatısı altında başarı ile gerçekleştirmiştir. Bu süreçler, dünya pazarında kendine kolaylıkla yer bulan yeni nesil inovatif ürünlerin geliştirilmesi konusunda oldukça önemli deneyimler kazandırmıştır. 

Tüm kriyojenik uygulamaların oda sıcaklığından çok düşük sıcaklıklarda yürütülmesi nedeni ile ortaya çıkan kayıpların minimize edilmesi, malzeme deformasyonu ve ısısal yaşlanmanın verimliliğine etkisi gibi konular bu alanı; makine, malzeme, kimya ve fizik mühendislerinin ortak çalışmalar yürütmesi gereken bir ArGe alanı haline getirmektedir. Kriyojenik teknolojilerin gelişiminde ihtiyaç duyduğumuz inovatif çözümler için gerekli yeni malzemeler, teknikler ve formlar konusunda yürütülen deneysel araştırmalar; temel kavramlar ve prensiplerin tartışılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.

Modelleme ve benzetişim çalışmalarının yürütüldüğü donanım ve yazılım altyapısımız ise kritik tasarım parametrelerinin yüksek enerji verimliliği açısından optimize edilebilmesini sağlamaktadır. Ultra hassas talaşlı imalat altyapısının yüksek kaliteli ölçüm sistemleri ile desteklenmesi ise tasarıma yakın hassasiyetlerde prototip üretimine yönelik tüm zorlukların aşılmasını ve beklenen teorik verimliliklere ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Deneyimli insan gücü ve hızlı teknoloji üretme becerisi ile İmtek, dört farklı grupta, yirmi bir model ürünü geliştirerek kısa sürede THS-9 seviyesine getirmeyi başarmıştır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.